Arbetena på sjöängarna 2021 åt kommunerna och länsstyrelsen.Flistad äng eget avtal. 

15:e juli slåtter flistad äng 16 Ha

21:e juli 123 st storbalar rullade

23:e juli fräst 4 Ha

Arbete åt kommunerna

Körning med totalfräs och dubbelmontage

25.e juli Öja norr 5 timmar

27-29:e juli Sveneby norr 32 timmar

30:e juli  Sveneby 7 timmar, Näbben 2 timmar

2:a augusti Sveneby, Näbben och Svartebäcken 12 timmar

3.e augusti Näbben och Hägnen 10 timmar

4:e augusti Hägnen 10 timmar

5-11:e augusti Södra Maderna  20 timmar

2:a september Körning med MC och  GPS 7 timmar

20:e september Filmat området med drönare 

Länsstyrelsen

Reservatet körning med totalfräs

6-11:e augusti 34 timmar

Körning med Truxor

16-20:e augusti 38 timmar

Körning med Truxor

20-21:a augusti Södra Maderna 16 timmar

22:a aug-5:e sep Horn 63 timmar ( därav 15 timmar med totalfräsen)

6-8:e september Bankälla 24 timmarpå 

9:e september Flistad Äng 7 timmar

13:e september Buskröjt Flistad Äng 5 timmar 

2021

Satt upp totalt 200 holkar runt sjön 100 fladdermus- och 100 fågelholk. Fågelholkarna är fint gjorda med plåtbeslag på åsen och runt ingångshålet. Dom är även lätta att tömma, bara att putta dom uppåt så släpper hela huset från bottenplattan. Redan bo i den jag fotade 29 april, men inga ägg. Fladdermusholkarna har en liten platta nertill där spillningen hamnar, så man kan se om dom är bebodda. Kort kommer när syrran är på hugget.

 

 

Har inte skrivit nånting om arbetet 2020 för det blir bara en upprepning från föregående års arbeten. Samma områden beabetas med fräs och truxor. En del områden har även buskröjts , mestadels på reservatet. Arbetena finansieras av dom tre kommunerna och länsstyrelsen.

 

Filmning september 2019         

 

2019 arbeten åt kommunerna och Länsstyrelsen

21:e okt. Körning på reservatet 9 tim

9:e okt. Rep. Truxorn 6 tim.

8:e okt. Bröt av höger sida på slåtterbalken mot en stubbe. Hemkörning Truxorn.6 tim slåtter.

7:e okt. Etab. Truxorn i Odensåker

4:e okt. Utfodrar gässen i Horn. 12 säckar havre korn 5 tim

1:a okt. Körning med Truxorn på Bankälla. 10 tim

30:e sept. Körning med Truxorn på Bankälla. 9 tim.

29:e sept. Provar att utfodra gässen i Horn, 18 säckar blandsäd. Bil o släp, utkört med Truxorn

27:e sept. Buskröjt på Horn. 6 tim

25:e sept. Buskröjt på Horn med rullator o släde. 4 tim. Kennet kör bredvid mej idag.

24:e sept. Buskröjt på Horn med rullator o släde. 6 tim

23: sept. Buskröjt på Horn med rullatorn o släde. 8 tim.

20:e sept. Körning med Truxorn i Horn 8 tim.

19:e sept. Körning med Truxorn i Horn 8 tim

18:e sept. Körning med Truxorn i Horn. 10 tim

17:e sept. Körning med Truxorn i Horn . Rep. hydralslangar i Skövde. 8 tim

16:e sept. Körning med Truxorn i Horn 10 tim

14:e sept. Körning med Truxorn i Horn 8 tim

13:e sept. Körning med Truxorn i Horn 10 tim

12:e sept. Körning på Flistad äng 8 tim

10:e sept. Körning Truxorn skogen Öja, nu går han bra äntligen. 7 tim

9: e sept. Rep. Truxorn, ställt om effektregleringen efter kontakt med Dorotea

8:e sept. Filmat omr. med en drönare.  4 tim

2:e sept. Kört hela omr. med rullatorn och gps. Skit gps trasig så de blev inget. 7 tim

1:e sept Åska och mycke regn, provade att köra i vätan. Går inte ingen ork i maskin 2 tim

31:e aug Har ute Sten som är bra på ventiler och flöden, felsöker 3+3 tim

30:e aug Truxorn går inte bra. Karin ute vi tittar på Flistads holmar och Odensåker 7 tim

29: e aug Elfel på maskin lite körning 7 tim

28:e aug Etab. Truxorn i Horn. 20 m sedan stanna kniven 4 tim

28:e aug Avetablerat fräs dubbel och trippelmontage 4 tim

27:e aug Provar på Bankälla, går inte för surt 3 tim

27:e aug fräs Horn 7 tim

26:e aug fräs Horn 10 tim

25:e aug Etab. trippelmontage och fräser i Horn 12 tim

23:e aug Buskröjer med maskin mot Odensåker 3 tim

22:e aug Fräs reservatet och buskröjer upp mot Logården med maskin 6 tim

21:e aug Fräs reservatet 6 tim

20: aug Fräs reservatet 10 tim

19:e aug Fräs reservatet 6 tim monterat trippelmontage bak på traktorn

17:e aug Fräs sö maderna Odensåker 6 tim

16:e aug Fräs Sveneby sö 8 tim. Fräs reservatet 4 tim

15:e aug Fräs Näbben o Svartebäcken 3 tim. Fräs Sveneby sö 9 tim.

14:e aug Fräs reservatet och besök av Göteborgs Universitet. 9 tim.

13:e aug Besök Länst. o Kommun. Ingen körning.

12:e aug Länst. Röjning med motorsåg o röjsåg på Hägnen 10 tim

10:e aug Fräs sö. maderna Odensåker 9 tim.

9:e aug Fräs sö. maderna Odensåker 8 tim.

8:e aug Fräs Hägnen 10 tim.

7:e aug. Fräs Hägnen 13 tim.

6:e aug. Fräs Näbben och Svartebäcken 13 tim.

5:e aug. Fräs Näbben och Svartebäcken 5 tim.

5:e aug. Dom små bitarna  6 tim

4:e aug: Fräser dom små bitarna nedanför lagårn. 5 tim

4:e aug. Fräst sveneby norr 4 tim

3:e aug. Fräst Sveneby norr 10 tim

1: aug. Fräst Sveneby norr 12 tim

31:e juli Fräst nere vid skogen Öja 5 tim ?

Filmning november 2018 efter avslutat Lonaprojekt

A Svenneby Norr.MP4 (254301459)

 

Östens sjöängar 20180917

Lona projektet 15 aug - 5 nov

15/8-18 Fräs Svartebäcken 5 tim

16/8-18 Fräs 3 tim Svartebäcken, 4 tim Kivenäbben, 3 tim Sveneby

17/8-18 Fräs Sveneby 7 tim sö

18/8-18 Fräs Sveneby 7 tim sö

20/8-18 fräs Kivenäbben 11 tim

21/8-18 Fräs Kivenäbben 8 tim, Svartebäcken 1 tim

22/8-18 fräs Svartebäcken 3 tim, Sveneby 8 tim sö

23/8-18 Fräs Sveneby 8 tim sö, Svenby mitt 4 tim

24/8-18 Fräs Sveneby mitt 8 tim röjt busk med fräsern

30/8-18 Buskröjt med fräsern 4 tim

1/9-18 Fräst Sveneby norr 4 tim

3/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

4/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 9+9 tim

5/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

6/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

7/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

9/9-18 Röjt busk motorsåg MC 8 tim

10/9-18 Fräs Sveneby norra vid ån 8 tim

11/9-18 Fräs Sveneby norra vid ån 9 tim

12/9-18 Fräst Hägnen 8 tim

13/9-18 Fräst Hägnen 7 tim

18/9-18 Röj MC och motorsåg 8 tim

19/9-18 Röj MC och motorsåg Bern med Alstor Sveneby 9+9 tim

20/9-18 Röj MC och motrosåg Bernt med Alstor Hägnen 4+4 tim går inte för surt

21/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 10 tim

21/9-18 Bernt med Alstor södra maderna Odensåker 11 tim

22/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 9 tim

24/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 9 tim

25/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 6 tim

28/9-18 Fräs södra maderna Odensåker mycket busk 10 tim

30/9-18 Röj MC Bernt med Alstor 8+8 tim

1/10-18 Fräs Hägnen 11 tim

4/10-18 Fräs Sveneby vid ån 10 tim

8/10-18 Fräs Sveneby 11 tim

9/10-18 Fräs Sveneby 7 tim

13/10-18 Körning med MC och GPS runt hela området 6 tim

18/10-18 Södra maderna MC och röjsåg 8 tim

19/10-18  Södra maderna MC och röjsåg  7 tim

22/10-18  Södra maderna MC och röjsåg  4 tim

25/10-18  Södra maderna MC och motorsåg 5 tim

1/11-18  Södra maderna MC och motorsåg 6 tim

5/11-18  Södra maderna MC och motrosåg 7 tim

10/11-18  Utbildat en ev. efterföljare till mig Krister Anderrson, Råstad Väring. Kört hela området plus nerfarterna med traktor 7+7 tim.

Har haft fel på hemsidan, därför är tiderna insatta när arbetet är färdigt. 

 

Inga tider på traktorn iår.

Har hoppat fram och tillbaka  på områderna på grund av extrem torka.

Har kunnat utöka områderna ut med sjön allt eftersom det torkat på hösten.

Har även fått beakta att jag inte kört bort betet för djuren i år.