Östens sjöängar 20180917

180917

Lona projektet 15 aug - 5 nov

15/8-18 Fräs Svartebäcken 5 tim

16/8-18 Fräs 3 tim Svartebäcken, 4 tim Kivenäbben, 3 tim Sveneby

17/8-18 Fräs Sveneby 7 tim sö

18/8-18 Fräs Sveneby 7 tim sö

20/8-18 fräs Kivenäbben 11 tim

21/8-18 Fräs Kivenäbben 8 tim, Svartebäcken 1 tim

22/8-18 fräs Svartebäcken 3 tim, Sveneby 8 tim sö

23/8-18 Fräs Sveneby 8 tim sö, Svenby mitt 4 tim

24/8-18 Fräs Sveneby mitt 8 tim röjt busk med fräsern

30/8-18 Buskröjt med fräsern 4 tim

1/9-18 Fräst Sveneby norr 4 tim

3/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

4/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 9+9 tim

5/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

6/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

7/9-18 Röjt busk motorsåg MC Bernt med Alstor 8+8 tim

9/9-18 Röjt busk motorsåg MC 8 tim

10/9-18 Fräs Sveneby norra vid ån 8 tim

11/9-18 Fräs Sveneby norra vid ån 9 tim

12/9-18 Fräst Hägnen 8 tim

13/9-18 Fräst Hägnen 7 tim

18/9-18 Röj MC och motorsåg 8 tim

19/9-18 Röj MC och motorsåg Bern med Alstor Sveneby 9+9 tim

20/9-18 Röj MC och motrosåg Bernt med Alstor Hägnen 4+4 tim går inte för surt

21/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 10 tim

21/9-18 Bernt med Alstor södra maderna Odensåker 11 tim

22/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 9 tim

24/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 9 tim

25/9-18 Fräs södra maderna Odensåker 6 tim

28/9-18 Fräs södra maderna Odensåker mycket busk 10 tim

30/9-18 Röj MC Bernt med Alstor 8+8 tim

1/10-18 Fräs Hägnen 11 tim

4/10-18 Fräs Sveneby vid ån 10 tim

8/10-18 Fräs Sveneby 11 tim

9/10-18 Fräs Sveneby 7 tim

13/10-18 Körning med MC och GPS runt hela området 6 tim

18/10-18 Södra maderna MC och röjsåg 8 tim

19/10-18  Södra maderna MC och röjsåg  7 tim

22/10-18  Södra maderna MC och röjsåg  4 tim

25/10-18  Södra maderna MC och motorsåg 5 tim

1/11-18  Södra maderna MC och motorsåg 6 tim

5/11-18  Södra maderna MC och motrosåg 7 tim

10/11-18  Utbildat en ev. efterföljare till mig Krister Anderrson, Råstad Väring. Kört hela området plus nerfarterna med traktor 7+7 tim.

Har haft fel på hemsidan, därför är tiderna insatta när arbetet är färdigt. 


Inga tider på traktorn iår.

Har hoppat fram och tillbaka  på områderna på grund av extrem torka.

Har kunnat utöka områderna ut med sjön allt eftersom det torkat på hösten.

Har även fått beakta att jag inte kört bort betet för djuren i år.