Information

Provfiske och lite samlade fakta om sjön och vad jag hört som inte är dokumenterat.

1967 Enligt Carl-Henrik Ekström beslutade fiskeföreningen på årsmötet att köpa in 100 000 st gäddyngel men det blev aldrig någon utsättning enligt honom.
 
1995 berättade Holger Alexandersson att han var med sin far och satte ut mycket gäddyngel på tidigt 40-tal (1942). De åkte runt med 50-liters mjölkkrukor och pytsade ut dem.
Enligt honom var de ursprungliga gäddorna mörka och smala men nu sattes det ut en ljusare och knubbigare sort. Han sa aldrig var de kom ifrån. Hans far var även med och satte ut en ny abborrsort som kallades rödspoling. Den ska ha kommit uppifrån Norrland. Han visade även sin fars gamla bok om leveranser till Mariestads fiskaffär (Holmbergs) på 30-talet. Mycket leveranser var det av Gädda, vitfisk och Stam (Asp) och det mesta var fångat i ryssjor på våren i Sveneby. De klämde även många gäddor på rom och mjölke i en liten bäck för att gynna återväxten.
 
1957 sattes det ut 400 000 st gäddyngel som levererades av Rockwool efter ett fenolutsläpp. Enligt Eskil Fridell ifrån Horn så påstod han att det gick att ösa gädda med grep under leken i början på 50-talet. Det var nog nästan sant för under 70-talet och början på 80-talet före Tidanåns utloppsrensning var det likadant i Flistadsviken. Massvis av gäddlek.
 

Provfiske i Sjön Östen 1993

 

Provfiske 2000