Utsikt över Öja-Flistadäng 140327, tagit från Inges skorsten.

Utsikt över Öja-Flistadäng 140327, tagit från Inges skorsten.