Utsikt över Öjaäng 140327, tagit från Gustava ladugård

Utsikt över Öjaäng 140327, tagit från Gustava ladugård