Elof och Vivi Karlsson Flistad.

Elof och Vivi Karlsson Flistad.